Povpraševanje

Eko sklad s 100 % subvencijo za socialno šibke občane!

Eko sklad je objavil nov javni poziv nepovratnih finančnih spodbud, namenjenih zmanjševanju energetske revščine v gospodinjstvih socialno šibkih članov, povečanju energijske učinkovitosti stavb, izboljšanju socialnega statusa in življenjskih pogojev za vse člane gospodinjstva ter prispevanju zmanjševanja onesnaženosti zraka.

Nepovratna finančna subvencija v okviru Subvencije Zero 500 je lahko dodeljena za naslednje ukrepe:

  • toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
  • toplotna izolacija zunanjih sten,
  • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
  • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
  • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,
  • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

 

Eko sklad pokrije 100 % stroškov projekta!

Višina nepovratne finančne spodbude tokrat znaša kar 100 % upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV. Poziv velja do 31. 12. 2020.

Kdo je upravičen do subvencije?

Do subvencije je upravičena vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
  • Ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala.
  • Je bil zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere.
  • Je vlagatelj sam ali skupaj z enim oz. več družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt.

 

Pri pripravi vloge za Eko sklad vam za zadnje tri ukrepe, označene s krepko pisavo, pomagamo tudi v podjetju Orca. Pošljite nam povpraševanje ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 23 24 in z veseljem vam bomo pomagali.

Pokličite
tel:0802324
ali
Pokličite in naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali izbrati.
Garancija 5 let
Do 5 let garancije
ikone-02-temne_DC_BLDC_motor_77px
Aktivna Antilegionelna Zaščita
Aktivna antilegionelna zaščita zagotavlja neoporečnost vode.
ikone-02-temne_DC_BLDC_motor_77px
DC Inverter in BLDC motor
DC inverter in kompresor ustvarjata popolno udobje, poleg tega pa omogočata izreden prihranek energije in dolgoletno nemoteno delovanje naprave.